Organizace a pravidla kurzů agentury Lepší Známky

Organizace a pravidla kurzů

Obsah učiva

Agentura Lepší známky vždy reaguje na aktuální změny v přijímacím řízení a tyto se projeví v našich vzdělávacích plánech. V matematice se lektoři více zaměřují na slovní a konstrukční úlohy, v českém jazyce pak na porozumění textu. Obsah učiva je vždy navázán na aktuální požadavky CERMATu pro přijímací řízení v příslušném roce.

Učební pomůcky

Studenti pracují podle zadání lektora s příručkou DIDAKTIS, kterou obdrží na první hodině. Nepracují dopředu nebo na úlohách, které nejsou aktuální. Do e-mailu či přes Google Classroom (dle zvážení lektora) dostávají studenti agenturní podpůrné materiály. Dále studenti obdrží jeden prázdný velký linkovaný sešit pro každý předmět, kam si zapisují poznámky z kurzu.
Studenti prezenčních kurzů si na každou výuku nosí psací potřeby včetně obyčejné tužky a gumy, případně i rýsovací potřeby.

Absence studenta ve výuce

V případě nemoci rodiče omluví studenta prostřednictvím SMS u lektora a vyžádají si materiály z lekce, kterou nemůže student navštívit. Telefonické kontakty na lektory uvádíme v přípravných metodických plánech, tyto kontakty využívejte pouze v pracovní dny pro omluvy. U skupinových kurzů negarantujeme studentovi náhradní výuku v případě jeho nepřítomnosti.

Online výuka u skupinových kurzů

Online agenturní výuku poskytneme pouze při celoplošném uzavření škol i agentury. Při online výuce vyžadujeme potřebné technické zázemí (PC, internet, komunikační nástroje apod.) na straně studenta.

Pravidla, která dodržujeme

Netolerujeme podvody a záměrné vyrušování ve výuce – v tomto případě si po napomenutí vyhrazujeme právo se studentem předčasně ukončit spolupráci bez náhrady ani vrácení finančních prostředků. Apelujeme na dochvilnost studentů. Student má povinnost se kurzu aktivně účastnit, plnit zadané úkoly a má možnost se ptát, pokud zadání nebo úkolům nerozumí. Bližší rozdělení kompetencí bude upraveno v Kodexu studenta, který obdrží žáci na první výuce.

Komunikace s lektorem

Případné dotazy ohledně průběhu kurzu a prospěchu studenta posílejte na agenturní e-mail. Lektoři nemají časové kapacity konzultovat jednotlivé studenty a jejich výsledky telefonicky. V případě omluvy studenta z kurzu se však obracejte prostřednictvím SMS přímo na lektora.

Student nerozumí zadání ve skupinových kurzech

Agenturní skupinové kurzy jsou postaveny na pevných základech učiva na základních školách. Pokud stávající znalosti studenta nejsou dostatečné a student nerozumí zadání ve skupinových kurzech, doporučujeme objednání podpůrného kurzu nebo přechod na individuální výuku – dle vašich časových požadavků a našich agenturních personálních možností.

Pokud jste zde nenašli odpověď na Vaše otázky, kontaktujte nás.

Kde učíme

Provozovna / výukové prostory
Agentura Lepší známky
Na Vršku 242
252 41   Dolní Břežany

Výukové prostory ZŠ a ZUŠ
K Rybníku 800
252 42   Jesenice

Výukové prostory ZŠ Jílovská
Jílovská 1100
142 00   Praha 4, Braník

Výukové prostory ZŠ Vitae 
Chomutovická 1443/4
149 00 Praha 11, Chodov

Skupinové přípravné kurzy pro budoucí gymnazisty a středoškoláky

Více zde

Projekt vytvoření nových webových stránek lepsi-znamky.cz (registrační číslo 0380000541) zaměřený na vytvoření nových webových stránek lepsi-znamky.cz byl financovaný Evropskou unií – Next Generation EU
nextgenerationeu
Národní plán obnovy - logo
Přejít nahoru