Storno podmínky vzdělávacích kurzů

Společnost LEPŠÍ-ZNÁMKY, s.r.o., IČ 024 81 821, se sídlem K Hradišťátku 777, 252 41 Dolní Břežany, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 219816, shrnuje storno podmínky objednaných vzdělávacích kurzů.

 

Kurz je závazný pro obě strany po odsouhlasení (e-mailem, v sms nebo telefonicky) termínů/časů objednaného kurzu.

 

Splatnost kurzu je do dvou pracovních dnů po finálním odsouhlasení termínů výuky. Při pozdější úhradě agentura Lepší známky nemůže garantovat lektora a ani místo v kurzu.

 

V okamžiku nástupu/zahájení kurzu není možné uplatňovat nárok na vrácení kurzovného.

 

Uhrazením kurzu/zálohy potvrzuje zletilý student/rodič souhlas s výše uvedenými podmínkami.

 

Na poměrnou část ve výši 20 % kurzovného vzniká nárok pouze v případě závažné nemoci/závažného zranění studenta. V tomto případě je potřeba sepsat žádost o zrušení kurzu a zaslat lékařskou dokumentaci na e-mail: info@lepsi-znamky.cz
Kurzovné ve výši 20 % procent v této situaci bude zasláno klientovi na účet do 30 kalendářních dnů po obdržení této žádosti a zaslání zdravotní dokumentace.

 

V případě, že závazně objednaný kurz není zaplacený do termínu splatnosti a ani do 10 dnů po termínu splatnosti nedojde k úhradě daného kurzu bude kurz přerušený nebo předčasně ukončený. V tomto případě není možné nárokovat žádnou část za domluvený kurz.

 

Agentura Lepší známky, s.r.o. si vyhrazuje možnost zrušení domluveného kurzu v případě, že klient/student nezašle požadované materiály a vstupní informace k objednanému kurzu, narušuje svých chováním výuky či neplní svoje povinnosti studenta.
V tomto případě bude agentura informovat klienta mailem.
Omluvy jednotlivých hodin řeší dokument Kodex studenta.
U skupinových kurzů nelze požadovat náhradu výuky či finančních prostředků v případě nemoci studenta.

 

U individuálních kurzů lze standardně požadovat 2 náhrady za nemoc klienta, nejpozdější čas zaslání omluvy je 10.00 hodina dopoledne 24 hodin před zahájením kurzu. Podmínkou je zaplacení plného předplatného v rozsahu 18 – 20 lekcí na pololetí.

 

U výuky v režimu 1/14 dnů lze požadovat 1 náhradu za pololetí. Podmínkou je nejméně 12 lekcí předplatného. Náhrady si klient domlouvá s příslušným lektorem dle oboustranných možností.

Sociální sítě

Kontakt

info@lepsi-znamky.cz
+420 603 452 641

Provozovna / výukové prostory:

Na Vršku 242
25241 Dolní Břežany

IČO: 02481821
DIČ: CZ02481821

Messenger