Profilový dotazník – 9. třída


  Profilový dotazník – 9. třída

  *Povinné pole

  Vyplňuje zákonný zástupce

  Student

  Zákonný zástupce

  Zákonný zástupce (2)

  Známky z posledních vysvědčení

  Český jazyk
  Matematika
  Cizí jazyk: Anglický jazyk

  Cizí jazyk: Německý jazyk

  Cizí jazyk: Jiný

  Přírodopis/biologie

  Fyzika

  Chemie

  Dějepis/historie

  Zeměpis/geografie

  Průměr známek na vysvědčení


  Výběr školy

  1)STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – S MATURITOU
  Úplné střední všeobecné vzdělání (GYMNÁZIUM) – příprava má všeobecný neprofesní charakter. Absolventi získají maturitu a jsou připraveni pro vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělávání. Existují tři varianty studia: 4leté.

  2) STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – S MATURITOU
  a) Úplné střední odborné vzdělání s maturitou (bez vyučení) – jde o vzdělávání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro střední odborné činnosti a nižší řídicí funkce. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

  b) Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou – jde o střední vzdělání s profesním charakterem, které připravuje žáky pro náročná dělnická povolání a nižší řídicí funkce. Významnou součástí studia je odborný výcvik. Absolventi získají maturitní vysvědčení a mohou pokračovat ve vysokoškolském nebo vyšším odborném vzdělávání. Délka studia je 4 roky.

  3) STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – KONZERVATOŘE
  Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři – jedná se o studium v uměleckých oborech. Absolventi získají vysvědčení o absolutoriu v konzervatoři a diplom absolventa konzervatoře, za jménem pak mohou uvádět označení DiS. (jako „diplomovaný specialista“). Vzdělání lze ukončit i maturitní zkouškou. Délka většiny oborů trvá 6 let a je určena uchazečům po splnění povinné školní docházky. Výjimku tvoří obor Tanec, který trvá 8 let a je určen uchazečům po 5. ročníku základní školy.

  4) STŘEDOŠKOLSKÉ VZDĚLÁNÍ – S VÝUČNÍM LISTEM
  a) Střední odborné vzdělání s výučním listem – jde o profesní přípravu v tradičních učebních oborech středních odborných učilišť. Absolventi získají výuční list a mohou pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturity. Délka vzdělání je 3 roky.

  b) Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem – jde o odborné (profesní) vzdělání v oborech s nižšími nároky na všeobecnou a odbornou přípravu. Absolventi získají výuční list a jsou připraveni pro výkon jednoduchých prací v rámci dělnických povolání. Po absolvování je velmi problematické pokračovat v nástavbovém studiu k získání maturitní zkoušky. Doba přípravy je 2 nebo častěji 3 roky.  Vyplňuje student

  Profil studenta


  Z nabízených předmětů, prosím zaškrtni ten předmět, který tě baví více


  Kde učíme

  Provozovna / výukové prostory
  Agentura Lepší známky
  Na Vršku 242
  252 41   Dolní Břežany

  Výukové prostory ZŠ a ZUŠ
  K Rybníku 800
  252 42   Jesenice

  Výukové prostory ZŠ Jílovská
  Jílovská 1100
  142 00   Praha 4, Braník

  Výukové prostory ZŠ Vitae 
  Chomutovická 1443/4
  149 00 Praha 11, Chodov

  Skupinové přípravné kurzy pro budoucí gymnazisty a středoškoláky

  Více zde

  Projekt vytvoření nových webových stránek lepsi-znamky.cz (registrační číslo 0380000541) zaměřený na vytvoření nových webových stránek lepsi-znamky.cz byl financovaný Evropskou unií – Next Generation EU
  nextgenerationeu
  Národní plán obnovy - logo
  Přejít nahoru