Přípravné kurzy

 

Den D. Jinak. Bez stresu a obav. Dali jste do toho maximum a teď už je vše jen na štěstí. Tento pocit mají naši studenti, kteří prošli našimi přípravnými kurzy. Hodiny nejsou žádná brnkačka. Ale jak se říká: „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“ A taky, že to tak je. Naši studenti si drží vždy vysokou úspěšnost. Takže: Buď připraven!“

 

– agentura Lepší známky reaguje na změny v přijímacím řízení pro letošní školní rok 2022/2023
– změny se projeví v našich vzdělávacích plánech
– studenti obdrží na první hodině nové příručky DIDAKTIS 2022 / 2023, se kterými budou aktivně pracovat
– studenti pracují s příručkou podle zadání lektora, nepracují dopředu nebo na úlohách, které nejsou aktuální
– součástí našich kurzů jsou Zkoušky nanečisto, vstupní, 2 průběžné a jeden výstupní
– důležitý nejbližší výsledek bude na z prvního průběžného testu, pokud by byl výsledek pod hodnotou 20% po zkušenostech z minulých let doporučujeme objednání individuálního podpůrného kurzu pro daný předmět (upozorňujeme, že naše kapacity pro letošní rok pro tento typ kurzu jsou velmi omezené)
– studenti obdrží na začátku pro každý předmět jeden prázdný velký linkovaný sešit, tam si zapisují poznámky z kurzu
– do mailu či přes google classroom ( dle zvážení lektora ) budou dostávat agenturní podpůrné materiály
– studenti si na každou výuku nosí psací potřeby včetně obyčejné tužky a gumy
– rýsovací potřeby budou potřebovat později a budou lektorem upozorněny na následující hodinu, kdy si je mají přinést
– u matematiky se zaměřujeme více na slovní a konstrukční úlohy
– u českého jazyka se zaměřujeme více na porozumění textu
– vše je provázáno s novými nebo upravenými požadavky CERMATu pro přijímací řízení pro tento školní rok
– u skupinových kurzů nemůžeme garantovat a negarantujeme náhrady za nepřítomnost studenta
– při nemoci se omluvte v sms u Vašeho lektora a vyžádejte si v sms materiály z lekce, kterou nemůže Vaše dítě navštívit
– telefonické kontakty na Vaše lektory Vám budou sděleny v přípravných plánech, tyto kontakty využívejte pouze v pracovní dny k omluvám
– Vaše případné dotazy, prosím posílejte na agenturní mail, lektoři nemají kapacitu konzultovat jednotlivé studenty a jejich výsledky telefonicky
– online agenturní výuky bude poskytnuta pouze při celoplošném uzavření škol i agentury
– při online výuce vyžadujeme zapnutí obrazovky na straně studenta
– netolerujeme podvody a záměrné vyrušování výuky – v tomto případě si po napomenutí vyhrazujeme právo se studentem předčasně ukončit spolupráci bez náhradu vrácení finančních prostředků
– apelujeme na dochvilnost studentů
– omluvy na výuce přijímáme pouze v sms lektorovi od rodiče
– součástí kurzů je aktivní účast studentů v samotných kurzech a při plnění pravidelných domácích úkolech
– student má povinnost plnit zadané úkoly a má možnost ptát se, pokud příkladu doma nerozumí
– u studentů evidujeme druhým rokem snížené školní znalosti, na kterých stavíme naše kurzy
– agenturní kurzy jsou postaveny na pevných základech ze škol, pokud tam tyto znalosti nejsou dostatečné a student nerozumí zadání ve skupinových kurzech, doporučujeme objednání podpůrného kurzu nebo zahájení individuálního kurzu – dle vašich časových požadavků a našich agenturních personálních možností
– bližší rozdělení kompetencí bude upraveno v Kodexu studenta, který obdrží žáci na první výuce
– dbejte na to, aby studenti dostatečně spali a dodržovali zdravý životní styl
– lektoři kurzů jsou experti na učivo a zároveň se velmi dobře orientují v nových požadavcích CERMATu

Náš společný cíl je studenty kvalitně připravit na jejich nové školy a vybudovat s nimi základy pro další studium na gymnáziích a středních školách, kam se budou hlásit.
Z předchozích let máme zkušenost, že na střední školu by mělo stačit cca 50-70% úspěšnost v testech.
Na gymnázia jsou tato čísla vyšší cca 60-80% a vždy záleží na konkrétní škole, počtu uchazečů, vysvědčení a výsledků dalších školních testů ( OSP, AJ, …)
Z minulého roku máme potvrzenou 100% úspěšnost našich studentů v kurzech pro deváté ročníky.

Úspěchy studentů Agentury Lepší Známky

 

Hledáte opravdu kvalitní vzdělání pro vaše dítě? Chcete, aby i náročné zkoušky zvládalo s přehledem a sebedůvěrou? Pak jsme tu pro vás.

Vzdělávací agentura Lepší Známky je špičkou v oboru vzdělávání a připravuje studenty, aby zkoušky úspěšně zvládli. Máme velice vysoké standardy, ale dosahujeme jich postupně, krok za krokem podle nastavení a potřeb studenta. Samotná zkouška je již jen třešničkou na dortu.

Příprava studentů zahrnuje:

 • Informační rovinu – vedeme studenty, aby skutečně ovládali informace a kvality, které s danou zkouškou souvisí.
 • Myšlenkové a postojové nastavení – zajímá nás, jakým způsobem se studenti učí a snažíme se maximálně přizpůsobit náš přístup jejich potřebám.
 • Motivaci – pomáháme nalézt a vytvořit vnitřní motivaci a zájem.
 • Přístup k učení – pomáháme přetvářet přístup k samotnému procesu učení. Z učení děláme zábavnou a dobrodružnou cestu, kdy se informace ukotvují velmi přirozeně, efektivně, příjemně a znalosti jsou skutečně zažité. Student si je okamžitě vybaví i v situaci, kdy je na něj vyvíjen větší tlak či kladeny vysoké nároky.

Jak se nám to daří?

 • Více než 7 let zkušeností v oblasti vzdělávání a přípravných kurzů skupinových i individuálních.
 • Vlastní agenturní materiály připravené dle norem a požadavků pro konkrétní typ a úroveň zkoušky.
 • Pouze profesionální a vyškolení lektoři, které sami školíme.
 • Skupiny studentů jsou malé a vynikáme v individuální přípravě.
 • Sledujeme potřeby, možnosti a limity studentů a podle toho přizpůsobujeme studijní plán.
 • Sledujeme trendy a aktuality ve vzdělávání a pravidelně naše postupy inovujeme a obohacujeme o cenné zkušenosti i novinky.
 • 96% úspěšnost mluví sama za sebe a těší nás to.
refrence kurzů Lepší Známky
refrence kurzů Lepší Známky

Co nabízíme?

V realizaci přípravných kurzů (zejména na gymnázia a střední školy) jsme jednička na trhu. Pracujeme s vlastními unikátními materiály a metodologií. Máme 96% úspěšnost absolventů v našich přípravných kurzech na gymnázia a střední školy.

MATURITA ČESKÁ I ZAHRANIČNÍ

REPARÁTY A OPRAVNÉ ZKOUŠKY

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM ČI STŘEDNÍ ŠKOLU

Individuální přípravný kurz
Skupinový přípravný kurz
Podpůrný kurz
Jazykový individuální přípravný kurz

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VYSOKOU ŠKOLU

JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY

MATURITA ČESKÁ I ZAHRANIČNÍ

ČESKÁ STÁTNÍ MATURITA podle Cermat

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

Angličtina a další jazyky

KURZY

Český jazyk
Matematika

ČESKÁ ŠKOLNÍ MATURITA

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

Český jazyk
Matematika
Španělština
Němčina
Ruština
Účetnictví
Ostatní předměty na dotaz

MEZINÁRODNÍ MATURITA

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

IGSCE, BE
Matematika
Český jazyk
Anglický jazyk
Fyzika
Chemie
Španělský jazyk

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY na gymnázium nebo střední školu (5., 7. a 9. třída)

Skupinový přípravný kurz na gymnázia a střední školy

 • komplexní příprava v rámci skupiny
 • kurz učí Master lektoři – odborníci na daný předmět a cermatový formát zkoušek
 • studenti dostávají domácí úkoly
 • výhody skupinové přípravy: vzájemná motivace, pomoc, sdílení informací i dobrá atmosféra
 • výuka: probíhá formou pravidelných hodin s maximálním počtem 7 žáků ve skupině
 • jako bonus jsou v ceně zahrnuty i zkoušky nanečisto

Podpůrný kurz

 • zajišťuje větší časové možnosti na probrání učiva, které studentovi nejde, vidí je poprvé nebo z nějakého důvodu potřebuje více času
 • pomůže látku více procvičit a ukotvit
 • v rámci tohoto kurzu probírá lektor složitější látku z přípravného kurzu
 • zaplňuje mezery v učivu, které je jako stavební kámen k přípravnému kurzu
 • kurz učí Master lektoři nebo odborní lektoři
 • kurz probíhá souběžně s přípravným kurzem

Jazykový individuální přípravný kurz

 • jedná se o přípravný jazykový kurz přizpůsobený konkrétním požadavkům jazykové zkoušky dané školy v rámci přijímacího řízení
 • studenti dostávají domácí úkoly
 • kurz učí Master lektoři specializovaní na jazyky
 • struktura přípravného kurzu zohledňuje požadavky podle vzorového jazykového testu dané školy

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

Angličtina a další jazyky
Obecné studijní předpoklady

TANDEMOVÉ KURZY

Český jazyk
Matematika
Angličtina
Obecné studijní předpoklady

SKUPINOVÉ KURZY

Český jazyk
Matematika

Vaše příprava bude náročná, neslibujeme nic zadarmo. Co vám ale slíbit můžeme, je lidský přístup, který vychází z vašich potřeb, jasné a měřitelné výsledky a skutečné zlepšení vašeho dítěte. Vzdělávání mimo jiné rozvíjí naši osobnost, a my víme, že pracujeme s osobnostmi a záleží nám na jejich růstu.

Vyberte si z vypsaných kurzů

Nebo Vám připravíme individuální plán

REPARÁTY A OPRAVNÉ ZKOUŠKY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

opravná maturitní zkouška
opravná zkouška z předmětu (ZŠ-VŠ)
rozdílová zkouška
zkouška na doplnění klasifikace

Něco se nepovedlo?

Společně navrhneme plán, jak se na zkoušku připravit.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA VŠ

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

Matematika
Angličtina
Ekonomie
Biologie
Chemie

VŠE

KARLOVA UNIVERZITA

ČZU

ČVUT

VŠCHT

ZAHRANIČNÍ

TALENTOVÉ ZKOUŠKY

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

Umělecké školy
Filmové školy
Fotografické školy
Divadelní školy
Hudební konzervatoře

JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY

ANGLIČTINA - INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

FCE First Certificate in English
IESOL-ISESOL Preliminary
CAE Certificate in Advanced English
TOEIC Test of English for International Communication
SJZ - základní Státní jazyková zkouška základní
IESOL-ISESOL Achiever
CPE Certificate of Proficiency in English

NĚMČINA - INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

ZD Zertifikat Deutsch
ÖSD KID 1 Österreichisches Sprachdiplom Deutsch - Kompetenz in Deutsch
SJZ - základní Státní jazyková zkouška základní
GZ B2 Goethe-Zertifikat B2
WiDaf Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft
ZOP Zentrale Oberstufenprüfung
TELC A1 Start Deutsch A1/ Telc Deutsch

FRANCOUZŠTINA - INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

DELF B1 Diplom élementaire de langue française B1
TFI Test de français international
TELC B1 Certificat de Français
SJZ - tlumočnická Státní jazyková zkouška tlumočnická
TELC B2 Certificat Supérieur de Français
SJZ - základní Státní jazyková zkouška základní
DALF C1 Diplome approfondi de langue française C1

ITALŠTINA - INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVA

CILS B1 (UNO) Certificazione di Italiano come Lingua Straniera B1
PLIDA B1 Progetto Lingua Italiana Dante Aligihieri (Livello soglia)
CILS A2 Certificazione di Italiano come Lingua Straniera A2
PLIDA A1 Progetto Lingua Italiana Dante Aligihieri (Livello di contatto)
SJZ - všeobecná Státní jazyková zkouška všeobecná
CILS B2 (DUE) Certificazione di Italiano come Lingua Straniera B2
SJZ - překladatelská Státní jazyková zkouška překladatelská

FOTOGALERIE Z KURZŮ

KDE SE PROSTORY NACHÁZÍ?

Poptávka

Rádi Vám připravíme nezávaznou nabídku

Vyplňte poptávkový formulář a my se Vám obratem ozveme.

ZAŠLETE NÁM POPTÁVKU  Jméno*

  E-mail*

  Mobilní telefon*

  Zpráva*

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

  < style="color:;" class=" ">Přípravné kurzy

  - agentura Lepší známky reaguje na změny v přijímacím řízení pro letošní školní rok 2022/2023
  - změny se projeví v našich vzdělávacích plánech
  - studenti obdrží na první hodině nové příručky DIDAKTIS 2022 / 2023, se kterými budou aktivně pracovat
  - studenti pracují s příručkou podle zadání lektora, nepracují dopředu nebo na úlohách, které nejsou aktuální
  - součástí našich kurzů jsou Zkoušky nanečisto, vstupní, 2 průběžné a jeden výstupní
  - důležitý nejbližší výsledek bude na z prvního průběžného testu, pokud by byl výsledek pod hodnotou 20% po zkušenostech z minulých let doporučujeme objednání individuálního podpůrného kurzu pro daný předmět (upozorňujeme, že naše kapacity pro letošní rok pro tento typ kurzu jsou velmi omezené)
  - studenti obdrží na začátku pro každý předmět jeden prázdný velký linkovaný sešit, tam si zapisují poznámky z kurzu
  - do mailu či přes google classroom ( dle zvážení lektora ) budou dostávat agenturní podpůrné materiály
  - studenti si na každou výuku nosí psací potřeby včetně obyčejné tužky a gumy
  - rýsovací potřeby budou potřebovat později a budou lektorem upozorněny na následující hodinu, kdy si je mají přinést
  - u matematiky se zaměřujeme více na slovní a konstrukční úlohy
  - u českého jazyka se zaměřujeme více na porozumění textu
  - vše je provázáno s novými nebo upravenými požadavky CERMATu pro přijímací řízení pro tento školní rok
  - u skupinových kurzů nemůžeme garantovat a negarantujeme náhrady za nepřítomnost studenta
  - při nemoci se omluvte v sms u Vašeho lektora a vyžádejte si v sms materiály z lekce, kterou nemůže Vaše dítě navštívit
  - telefonické kontakty na Vaše lektory Vám budou sděleny v přípravných plánech, tyto kontakty využívejte pouze v pracovní dny k omluvám
  - Vaše případné dotazy, prosím posílejte na agenturní mail, lektoři nemají kapacitu konzultovat jednotlivé studenty a jejich výsledky telefonicky
  - online agenturní výuky bude poskytnuta pouze při celoplošném uzavření škol i agentury
  - při online výuce vyžadujeme zapnutí obrazovky na straně studenta
  - netolerujeme podvody a záměrné vyrušování výuky - v tomto případě si po napomenutí vyhrazujeme právo se studentem předčasně ukončit spolupráci bez náhradu vrácení finančních prostředků
  - apelujeme na dochvilnost studentů
  - omluvy na výuce přijímáme pouze v sms lektorovi od rodiče
  - součástí kurzů je aktivní účast studentů v samotných kurzech a při plnění pravidelných domácích úkolech
  - student má povinnost plnit zadané úkoly a má možnost ptát se, pokud příkladu doma nerozumí
  - u studentů evidujeme druhým rokem snížené školní znalosti, na kterých stavíme naše kurzy
  - agenturní kurzy jsou postaveny na pevných základech ze škol, pokud tam tyto znalosti nejsou dostatečné a student nerozumí zadání ve skupinových kurzech, doporučujeme objednání podpůrného kurzu nebo zahájení individuálního kurzu - dle vašich časových požadavků a našich agenturních personálních možností
  - bližší rozdělení kompetencí bude upraveno v Kodexu studenta, který obdrží žáci na první výuce
  - dbejte na to, aby studenti dostatečně spali a dodržovali zdravý životní styl
  - lektoři kurzů jsou experti na učivo a zároveň se velmi dobře orientují v nových požadavcích CERMATu

  Náš společný cíl je studenty kvalitně připravit na jejich nové školy a vybudovat s nimi základy pro další studium na gymnáziích a středních školách, kam se budou hlásit.
  Z předchozích let máme zkušenost, že na střední školu by mělo stačit cca 50-70% úspěšnost v testech.
  Na gymnázia jsou tato čísla vyšší cca 60-80% a vždy záleží na konkrétní škole, počtu uchazečů, vysvědčení a výsledků dalších školních testů ( OSP, AJ, …)
  Z minulého roku máme potvrzenou 100% úspěšnost našich studentů v kurzech pro deváté ročníky.

  Sociální sítě

  Kontakt

  info@lepsi-znamky.cz
  +420 603 452 641

  Provozovna / výukové prostory:

  Na Vršku 242
  25241 Dolní Břežany

  IČO: 02481821
  DIČ: CZ02481821

  Messenger