Přípravné kurzy

 

Skupinová výuka
Příprava na přijímací zkoušky na gymnázium - 5., 7., 9. třída (příprava i na SCIO)
Jazyková příprava na přijímací zkoušky na gymnázium - 5., 7., 9. třída
Příprav na státní maturitní zkoušky (také reparáty) - předměty Matematika, Český jazyk, Anglický a Německý jazyk)
Příprava na přijímací zkoušky na Vysoké školy:
- Matematika na VŠE
- Chemie, Biologie, Fyzika - příprava na Medicínské obory (všeobecný lékař, zubní lékař, další obory)
 
Individuální výuka
Příprava na přijímací zkoušky na gymnázium - 5., 7., 9. třída
Jazyková příprava na přijímací zkoušky na gymnázium - 5., 7., 9. třída
Příprav na státní maturitní zkoušky (reparáty) - předměty Matematika, Český jazyk
Příprava na absolutorium
Příprava na přijímací zkoušky na Vysoké školy:
- Matematika na VŠE (ekonomické fakulty)
- Chemie, Biologie, Fyzika - příprava na Medicínské fakulty VŠ (všeobecný lékař, zubní lékař, další obory)
- Příprava na mezinárodní maturitní zkoušky IGCSE (matematika v anglickém jazyce)
Příprava na mezinárodní zkoušky v těchto jazycích – aj, nj, fj, šj, ij, a další
 
Srovnávací zkoušky pro žáky, kteří se budou hlásit na Střední školy, zda mají znalosti na to, aby mohli vstoupit na střední školy.
Přípravný kurz na srovnávací zkoušky z 9. třídy.  
 
* kalkulace je vždy vypracována dle konkrétních požadavků klienta