Rozřazovací test z angličtiny

Rozřazovací test z angličtiny

Dobrý den,

tento test obsahuje celkem 60 otázek, které prověří Vaše schopnosti v anglickém jazyce. Již během několika minut Vám jazykový test napoví, na jaké jazykové úrovni se nyní nacházíte v souladu s normami EU, podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyplňte prosím pouze otázky, u kterých jste si jisti správnou odpovědí. Pokud odpověď nevíte, nechte prosím políčko prázdné. Ať to má smysl. Děkujeme!

Tento test je vhodný jak pro koncové uživatele, tak pro zaměstnavatele, školy, apod. Lze použít ke zjištění Vaší vstupní jazykové úrovně, ale průběžné testování během Vašeho jazykového vzdělávání.  Ve firmě ho lze použít k ověření znalostí angličtiny  zaměstnanců a usnadnit tak výběr vhodného kurzu pro Vaše zaměstnance.

Na konci testu se dozvíte Vaši jazykovou úroveň a výsledky dostanete také e-mailem.

Tak pojďme na to!

Hodně štěstí.

1. You look …. a doctor.
2. …. a hole in my sock!
3. She was wearing …. riding boots.
4. What time did you arrive …. the station?
5. This is the first time I …. a bus.
6. We watched a …. on TV last night.
7. I …. he …. you.
8. …. Clara last weekend?
9. …. you help me?
10. Tell me at once …. Elisabeth arrives.
11. Who …. the window?
12. …. any musical instruments?
13. Tereza …. usually come by train.
14. I wonder if Martin …. this afternoon.
15. Who …. you that necklace?
16.

He’s …. university student.

17. Which sentence is correct in spoken English?
18. If you have trouble going to sleep, try …. a glass of almond milk before bedtime.
19. I …. you if you …. that again.
20. She´s got …. money.
21. Which of these is correct?
22. That …. be Rachel at the door – it´s too early.
23. I went to Paris …. clothes.
24. He keeps tapping his fingers, …. gets on my nerves.
25. My husband will be upset …. .
26. Peter …. to see us this evening.
27. They … at the party yesterday.
28. Do you know about Adéla? She …. have a baby.
29. It was crazy to drive like that. You …. killed somebody.
30. The plural of apple is apples. Which of these are correct plurals?
31. On his birthday …. .
32. Who’s there? ….
33. Why ….?
34. There´s the man …. took a jacket.
35. What … you say?
36. Who are …. people over there?
37. I like …. small animals.
38. …. is your phone number?
39. He …. quite different since he …. married.
40. He …. very boring.
41. It´s …. if you take a bus.
42. I enjoy …., but I wouldn´t like …. it all my life.
43. I knew that she …. waiting for somebody.
44. It would be nice if we …. a bit more room.
45. It´s time you …. home, but I´d rather you …. here.
46. What ….?
47. My friend…. thinking of moving to Brno.
48. Can you finish the job …. Wednesday?
49. How …. !
50. Why …. laughing?
51. Adam Smith, …. , has just come to live in our street.
52. I wish I …. more time.
53. There´s supermarket …. our house.
54. We can´t use the office yet because it …. .
55. At last, after five days, they …. get to the top of the mountain.
56. I went out without …. money.
57. I …. smoke.
58. If you were ever in trouble, I would give you all the help you …. .
59. …. she gets, …. .
60. I look forward …. you soon.


A to je vše! Díky za vyplnění! Nyní prosím uveďte Vaše údaje, ať vám máme kam poslat výsledky.Vaše jméno a příjmení
Jméno společnosti
Váš e-mail
Telefonní číslo

Kde učíme

Provozovna / výukové prostory
Agentura Lepší známky
Na Vršku 242
252 41   Dolní Břežany

Výukové prostory ZŠ a ZUŠ
K Rybníku 800
252 42   Jesenice

Výukové prostory ZŠ Jílovská
Jílovská 1100
142 00   Praha 4, Braník

Výukové prostory ZŠ Vitae 
Chomutovická 1443/4
149 00 Praha 11, Chodov

Skupinové přípravné kurzy pro budoucí gymnazisty a středoškoláky

Více zde

Projekt vytvoření nových webových stránek lepsi-znamky.cz (registrační číslo 0380000541) zaměřený na vytvoření nových webových stránek lepsi-znamky.cz byl financovaný Evropskou unií – Next Generation EU
nextgenerationeu
Národní plán obnovy - logo
Přejít nahoru