Rozřazovací test z angličtiny

Rozřazovací test z angličtiny

Dobrý den,

tento test obsahuje celkem 60 otázek, které prověří Vaše schopnosti v anglickém jazyce. Již během několika minut Vám jazykový test napoví, na jaké jazykové úrovni se nyní nacházíte v souladu s normami EU, podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyplňte prosím pouze otázky, u kterých jste si jisti správnou odpovědí. Pokud odpověď nevíte, nechte prosím políčko prázdné. Ať to má smysl. Děkujeme!

Tento test je vhodný jak pro koncové uživatele, tak pro zaměstnavatele, školy, apod. Lze použít ke zjištění Vaší vstupní jazykové úrovně, ale průběžné testování během Vašeho jazykového vzdělávání.  Ve firmě ho lze použít k ověření znalostí angličtiny  zaměstnanců a usnadnit tak výběr vhodného kurzu pro Vaše zaměstnance.

Na konci testu se dozvíte Vaši jazykovou úroveň a výsledky dostanete také e-mailem.

Tak pojďme na to!

Hodně štěstí.

1. Peter …. to see us this evening.
2. I wonder if Martin …. this afternoon.
3. I enjoy …., but I wouldn´t like …. it all my life.
4. …. you help me?
5. Can you finish the job …. Wednesday?
6. On his birthday …. .
7. The plural of apple is apples. Which of these are correct plurals?
8. I knew that she …. waiting for somebody.
9. Tereza …. usually come by train.
10. At last, after five days, they …. get to the top of the mountain.
11. How …. !
12. If you were ever in trouble, I would give you all the help you …. .
13. It was crazy to drive like that. You …. killed somebody.
14. This is the first time I …. a bus.
15. …. is your phone number?
16. Who’s there? ….
17. You look …. a doctor.
18. They … at the party yesterday.
19. What ….?
20. Why …. laughing?
21. …. any musical instruments?
22. …. she gets, …. .
23. What time did you arrive …. the station?
24. …. Clara last weekend?
25. I went out without …. money.
26. My husband will be upset …. .
27. I like …. small animals.
28. If you have trouble going to sleep, try …. a glass of almond milk before bedtime.
29. She was wearing …. riding boots.
30. Which of these is correct?
31. I …. you if you …. that again.
32.

He’s …. university student.

33. He keeps tapping his fingers, …. gets on my nerves.
34. It´s …. if you take a bus.
35. I …. smoke.
36. Who are …. people over there?
37. Who …. the window?
38. There´s the man …. took a jacket.
39. We can´t use the office yet because it …. .
40. I wish I …. more time.
41. She´s got …. money.
42. Which sentence is correct in spoken English?
43. Do you know about Adéla? She …. have a baby.
44. That …. be Rachel at the door – it´s too early.
45. My friend…. thinking of moving to Brno.
46. I look forward …. you soon.
47. Why ….?
48. It´s time you …. home, but I´d rather you …. here.
49. I went to Paris …. clothes.
50. What … you say?
51. It would be nice if we …. a bit more room.
52. There´s supermarket …. our house.
53. He …. quite different since he …. married.
54. …. a hole in my sock!
55. He …. very boring.
56. Adam Smith, …. , has just come to live in our street.
57. Who …. you that necklace?
58. I …. he …. you.
59. Tell me at once …. Elisabeth arrives.
60. We watched a …. on TV last night.


A to je vše! Díky za vyplnění! Nyní prosím uveďte Vaše údaje, ať vám máme kam poslat výsledky.Vaše jméno a příjmení
Jméno společnosti
Váš e-mail
Telefonní číslo

Kde učíme

Provozovna / výukové prostory
Agentura Lepší známky
Na Vršku 242
252 41   Dolní Břežany

Výukové prostory ZŠ a ZUŠ
K Rybníku 800
252 42   Jesenice

Výukové prostory ZŠ Jílovská
Jílovská 1100
142 00   Praha 4, Braník

Skupinové přípravné kurzy pro budoucí gymnazisty a středoškoláky

Více zde

Přejít nahoru