Současná situace kolem přechodu ze ZŠ na SŠ (podrobně popsáno v článku Vzdělávací systém čím dál více selhává v přípravě žáků na střední vzdělávání) žákům sotva poskytuje prostor k samostatné přípravě na přijímací zkoušky.

Jedná se hned o několik problémů. Jedním z nich je tvrdé konkurenční prostředí způsobené nevůlí škol rozšířit své kapacity nehledě na rekordní převis uchazečů daný demografickou vlnou. Dalším problémem jsou horší znalosti současných uchazečů po lockdownové výuce ve srovnání se staršími ročníky. Tento jev se navíc maskuje častým shovívavým hodnocením na ZŠ. Naproti tomu CERMAT (organizátor přijímacích zkoušek) na současný vývoj nehledí a zůstává u svých původních standardů, téměř nedosažitelných pro většinu nynějších uchazečů. V neposlední řadě za zmínku stojí také komplikovaný systém volby a přihlášení na SŠ, kdy v dnešní době má průměrný žák velmi nízké šance samostatně dohledat potřebné informace ke zvolení adekvátní školy. Avšak pokud je volba omezena pouze na dvě školy, je tento krok klíčový a děti jsou tak odkázané na pomoc rodičů či odborníků.

Z těchto důvodů v posledních dvou letech evidujeme enormní poptávku po přípravě na přijímačky a zjišťujeme, že naše standardní přípravné kurzy jsou mnohdy nedostačující i přes dobré školní známky žáků. Naše služby tedy aktuálně rozšiřujeme a zkvalitňujeme. Zde uvádíme přehled a stručný popis agenturních služeb kolem přípravy na přijímačky SŠ:

  1. profilový dotazník (5., 7., 9. třída) – analyzuje zájmy, profesní předpoklady a dovednosti žáka za účelem doporučení nejvhodnějších středních škol či gymnázií;
  2. vstupní znalostní testování (4.-9. třída) – zjištění úrovně znalostí žáka, analýza silných a slabých stránek v jednotlivých okruzích za účelem sestavení vzdělávacího plánu na míru;
  3. doučování školní látky (všechny třídy) – podpora aktuální školní výuky a zpětné doplňování znalostí z lockdownové a post-lockdownové výuky;
  4. individuální předpřípravné kurzy (4., 6., 8. třída) – propojení aktuální školní výuky s tematickými úlohami z přijímacích zkoušek, seznámení s formátem zkoušky a základními strategiemi, plán žákovi na míru, doporučeno pro hladký průběh přípravného kurzu (viz níže);
  5. skupinové předpřípravné kurzy (4., 6., 8. třída) – novinka, teprve v přípravě;
  6. SKUPINOVÉ PŘÍPRAVNÉ KURZY (5., 7., 9. třída) – standardní příprava dle okruhů přijímacích zkoušek, práce s úlohami typu CERMAT, důraz na individuální strategie, 4 zkoušky nanečisto v každém předmětu;
  7. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍPRAVNÉ KURZY (5., 7., 9. třída) – příprava dle okruhů přijímacích zkoušek na míru, práce s úlohami typu CERMAT, důraz na individuální strategie, 4 zkoušky nanečisto v každém předmětu, doporučeno pro žáky se slabším školním prospěchem či pro uchazeče na prestižní a nejpoptávanější gymnázia a SŠ;
  8. individuální podpůrné kurzy (5., 7., 9. třída) – doplňování školních znalostí z aktuálních okruhů přípravného kurzu, konzultace k učivu z přípravného kurzu, zevrubná analýza zkoušek nanečisto;
  9. samostatné přijímací zkoušky nanečisto – novinka, teprve v přípravě.

Vzhledem k popsané aktuální nepříznivé situaci kolem přechodu na střední vzdělávání, vřele doporučujeme začít myslet na přípravu již dva roky před přijímacími zkouškami! V případě zájmu o detaily k nabídce služeb či konzultaci nás neváhejte kontaktovat.

Datum: 7.5.2023

Autor: Ing. Dmitrij Hladký, metodik a odborný lektor kurzů

Kde učíme

Provozovna / výukové prostory
Agentura Lepší známky
Na Vršku 242
252 41   Dolní Břežany

Výukové prostory ZŠ a ZUŠ
K Rybníku 800
252 42   Jesenice

Výukové prostory ZŠ Jílovská
Jílovská 1100
142 00   Praha 4, Braník

Výukové prostory ZŠ Vitae 
Chomutovická 1443/4
149 00 Praha 11, Chodov

Skupinové přípravné kurzy pro budoucí gymnazisty a středoškoláky

Více zde

Projekt vytvoření nových webových stránek lepsi-znamky.cz (registrační číslo 0380000541) zaměřený na vytvoření nových webových stránek lepsi-znamky.cz byl financovaný Evropskou unií – Next Generation EU
nextgenerationeu
Národní plán obnovy - logo
Přejít nahoru