Rozřazovací test z angličtiny

Dobrý den,

tento test obsahuje celkem 60 otázek, které prověří Vaše schopnosti v anglickém jazyce. Již během několika minut Vám jazykový test napoví, na jaké jazykové úrovni se nyní nacházíte v souladu s normami EU, podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyplňte prosím pouze otázky, u kterých jste si jisti správnou odpovědí. Pokud odpověď nevíte, nechte prosím políčko prázdné. Ať to má smysl. Děkujeme!

Tento test je vhodný jak pro koncové uživatele, tak pro zaměstnavatele, školy, apod. Lze použít ke zjištění Vaší vstupní jazykové úrovně, ale průběžné testování během Vašeho jazykového vzdělávání.  Ve firmě ho lze použít k ověření znalostí angličtiny  zaměstnanců a usnadnit tak výběr vhodného kurzu pro Vaše zaměstnance.

Na konci testu se dozvíte Vaši jazykovou úroveň a výsledky dostanete také e-mailem.

Tak pojďme na to!

Hodně štěstí.

1. I .... you if you .... that again.
2. On his birthday .... .
3. Who's there? ....
4. They ... at the party yesterday.
5. .... a hole in my sock!
6. I wish I .... more time.
7. Who are .... people over there?
8. It would be nice if we .... a bit more room.
9. He .... very boring.
10. That .... be Rachel at the door - it´s too early.
11. Can you finish the job .... Wednesday?
12. We watched a .... on TV last night.
13. I went out without .... money.
14. .... Clara last weekend?
15. It was crazy to drive like that. You .... killed somebody.
16. This is the first time I .... a bus.
17. I enjoy ...., but I wouldn´t like .... it all my life.
18. If you have trouble going to sleep, try .... a glass of almond milk before bedtime.
19. What ....?
20. Tereza .... usually come by train.
21. He .... quite different since he .... married.
22. .... is your phone number?
23.

He's .... university student.

24. Adam Smith, .... , has just come to live in our street.
25. I wonder if Martin .... this afternoon.
26. Why ....?
27. Why .... laughing?
28. The plural of apple is apples. Which of these are correct plurals?
29. My husband will be upset .... .
30. What time did you arrive .... the station?
31. You look .... a doctor.
32. He keeps tapping his fingers, .... gets on my nerves.
33. If you were ever in trouble, I would give you all the help you .... .
34. I .... he .... you.
35. How .... !
36. I .... smoke.
37. My friend.... thinking of moving to Brno.
38. .... any musical instruments?
39. At last, after five days, they .... get to the top of the mountain.
40. We can´t use the office yet because it .... .
41. It´s time you .... home, but I´d rather you .... here.
42. There´s supermarket .... our house.
43. Peter .... to see us this evening.
44. Who .... the window?
45. Do you know about Adéla? She .... have a baby.
46. What ... you say?
47. I look forward .... you soon.
48. She was wearing .... riding boots.
49. There´s the man .... took a jacket.
50. .... she gets, .... .
51. I went to Paris .... clothes.
52. I knew that she .... waiting for somebody.
53. Tell me at once .... Elisabeth arrives.
54. Which of these is correct?
55. Who .... you that necklace?
56. It´s .... if you take a bus.
57. I like .... small animals.
58. .... you help me?
59. She´s got .... money.
60. Which sentence is correct in spoken English?


A to je vše! Díky za vyplnění! Nyní prosím uveďte Vaše údaje, ať vám máme kam poslat výsledky.Vaše jméno a příjmení
Jméno společnosti
Váš e-mail
Telefonní číslo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Sociální sítě

Kontakt

info@lepsi-znamky.cz
+420 603 452 641

Provozovna / výukové prostory:

Na Vršku 242
25241 Dolní Břežany

IČO: 02481821
DIČ: CZ02481821

Messenger