Rozřazovací test z angličtiny

Dobrý den,

tento test obsahuje celkem 60 otázek, které prověří Vaše schopnosti v anglickém jazyce. Již během několika minut Vám jazykový test napoví, na jaké jazykové úrovni se nyní nacházíte v souladu s normami EU, podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyplňte prosím pouze otázky, u kterých jste si jisti správnou odpovědí. Pokud odpověď nevíte, nechte prosím políčko prázdné. Ať to má smysl. Děkujeme!

Tento test je vhodný jak pro koncové uživatele, tak pro zaměstnavatele, školy, apod. Lze použít ke zjištění Vaší vstupní jazykové úrovně, ale průběžné testování během Vašeho jazykového vzdělávání.  Ve firmě ho lze použít k ověření znalostí angličtiny  zaměstnanců a usnadnit tak výběr vhodného kurzu pro Vaše zaměstnance.

Na konci testu se dozvíte Vaši jazykovou úroveň a výsledky dostanete také e-mailem.

Tak pojďme na to!

Hodně štěstí.

1. I .... you if you .... that again.
2. Why .... laughing?
3. On his birthday .... .
4. Who .... you that necklace?
5. Adam Smith, .... , has just come to live in our street.
6. .... a hole in my sock!
7. I went to Paris .... clothes.
8. Who are .... people over there?
9. She was wearing .... riding boots.
10. If you were ever in trouble, I would give you all the help you .... .
11. There´s supermarket .... our house.
12. If you have trouble going to sleep, try .... a glass of almond milk before bedtime.
13. .... Clara last weekend?
14. Tereza .... usually come by train.
15. How .... !
16. Who .... the window?
17. He .... very boring.
18. We can´t use the office yet because it .... .
19. It was crazy to drive like that. You .... killed somebody.
20. My husband will be upset .... .
21. I .... smoke.
22. The plural of apple is apples. Which of these are correct plurals?
23. You look .... a doctor.
24. This is the first time I .... a bus.
25. Why ....?
26. We watched a .... on TV last night.
27. I .... he .... you.
28. .... she gets, .... .
29. I wonder if Martin .... this afternoon.
30. .... is your phone number?
31. There´s the man .... took a jacket.
32. That .... be Rachel at the door - it´s too early.
33. It would be nice if we .... a bit more room.
34. What ... you say?
35. It´s time you .... home, but I´d rather you .... here.
36. .... any musical instruments?
37. They ... at the party yesterday.
38. What time did you arrive .... the station?
39. What ....?
40. Peter .... to see us this evening.
41. I wish I .... more time.
42. He .... quite different since he .... married.
43. She´s got .... money.
44. .... you help me?
45.

He's .... university student.

46. At last, after five days, they .... get to the top of the mountain.
47. Tell me at once .... Elisabeth arrives.
48. I look forward .... you soon.
49. He keeps tapping his fingers, .... gets on my nerves.
50. I like .... small animals.
51. Which of these is correct?
52. I went out without .... money.
53. I enjoy ...., but I wouldn´t like .... it all my life.
54. Can you finish the job .... Wednesday?
55. It´s .... if you take a bus.
56. Which sentence is correct in spoken English?
57. Do you know about Adéla? She .... have a baby.
58. Who's there? ....
59. My friend.... thinking of moving to Brno.
60. I knew that she .... waiting for somebody.


A to je vše! Díky za vyplnění! Nyní prosím uveďte Vaše údaje, ať vám máme kam poslat výsledky.Vaše jméno a příjmení
Jméno společnosti
Váš e-mail
Telefonní číslo

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Sociální sítě

Kontakt

info@lepsi-znamky.cz
+420 603 452 641

Provozovna / výukové prostory:

Na Vršku 242
25241 Dolní Břežany

IČO: 02481821
DIČ: CZ02481821

Messenger