Rozřazovací test z angličtiny

Dobrý den,

tento test obsahuje celkem 60 otázek, které prověří Vaše schopnosti v anglickém jazyce. Již během několika minut Vám jazykový test napoví, na jaké jazykové úrovni se nyní nacházíte v souladu s normami EU, podle Společenského evropského referenčního rámce pro jazyky.

Vyplňte prosím pouze otázky, u kterých jste si jisti správnou odpovědí. Pokud odpověď nevíte, nechte prosím políčko prázdné. Ať to má smysl. Děkujeme!

Tento test je vhodný jak pro koncové uživatele, tak pro zaměstnavatele, školy, apod. Lze použít ke zjištění Vaší vstupní jazykové úrovně, ale průběžné testování během Vašeho jazykového vzdělávání.  Ve firmě ho lze použít k ověření znalostí angličtiny  zaměstnanců a usnadnit tak výběr vhodného kurzu pro Vaše zaměstnance.

Na konci testu se dozvíte Vaši jazykovou úroveň a výsledky dostanete také e-mailem.

Tak pojďme na to!

Hodně štěstí.

1. She was wearing .... riding boots.
2. My friend.... thinking of moving to Brno.
3. It would be nice if we .... a bit more room.
4. I .... he .... you.
5. They ... at the party yesterday.
6. It´s .... if you take a bus.
7. She´s got .... money.
8. If you have trouble going to sleep, try .... a glass of almond milk before bedtime.
9. He .... quite different since he .... married.
10. What ... you say?
11. .... any musical instruments?
12. At last, after five days, they .... get to the top of the mountain.
13. There´s the man .... took a jacket.
14. Which of these is correct?
15. It´s time you .... home, but I´d rather you .... here.
16. Which sentence is correct in spoken English?
17. I wonder if Martin .... this afternoon.
18. Who .... the window?
19. If you were ever in trouble, I would give you all the help you .... .
20. Adam Smith, .... , has just come to live in our street.
21. There´s supermarket .... our house.
22. Can you finish the job .... Wednesday?
23. He .... very boring.
24.

He's .... university student.

25. I look forward .... you soon.
26. .... she gets, .... .
27. Who's there? ....
28. Why ....?
29. .... Clara last weekend?
30. Who are .... people over there?
31. What time did you arrive .... the station?
32. Do you know about Adéla? She .... have a baby.
33. He keeps tapping his fingers, .... gets on my nerves.
34. Why .... laughing?
35. I went out without .... money.
36. I like .... small animals.
37. What ....?
38. How .... !
39. Who .... you that necklace?
40. We can´t use the office yet because it .... .
41. .... is your phone number?
42. I enjoy ...., but I wouldn´t like .... it all my life.
43. The plural of apple is apples. Which of these are correct plurals?
44. We watched a .... on TV last night.
45. Peter .... to see us this evening.
46. That .... be Rachel at the door - it´s too early.
47. You look .... a doctor.
48. On his birthday .... .
49. Tereza .... usually come by train.
50. I .... you if you .... that again.
51. .... a hole in my sock!
52. I went to Paris .... clothes.
53. .... you help me?
54. My husband will be upset .... .
55. I .... smoke.
56. It was crazy to drive like that. You .... killed somebody.
57. This is the first time I .... a bus.
58. I knew that she .... waiting for somebody.
59. I wish I .... more time.
60. Tell me at once .... Elisabeth arrives.


A to je vše! Díky za vyplnění! Nyní prosím uveďte Vaše údaje, ať vám máme kam poslat výsledky.Vaše jméno a příjmení
Jméno společnosti
Váš e-mail
Telefonní číslo

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Sociální sítě

Kontakt

info@lepsi-znamky.cz
+420 603 452 641

Provozovna / výukové prostory:

Na Vršku 242
25241 Dolní Břežany

IČO: 02481821
DIČ: CZ02481821